Laus störf

Laus störf

Veðurstofa Íslands

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun og heyrir undir Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 135 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 100 manns við athuganir og eftirlitsstörf víðsvegar um landið.

Viðfangsefni Veðurstofunnar eru eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór, jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun upplýsinga. Starfsemin fer fram á eftirtöldum sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, Fjármála- og rekstrarsviði og Skrifstofu forstjóra. Veðurstofan fer með aðild Íslands að þremur alþjóðlegum stofnunum og er þátttakandi í sterku tengslaneti erlenda og innlenda samstarfs- og hagsmunaaðila.

Samskiptastjóri

Veðurstofan óskar eftir að ráða í nýtt starf samskiptastjóra. Samkiptastjóri ber m.a. ábyrgð á að setja upp og innleiða samskiptastefnu stofnunarinnar, framfylgja henni með faglegum vinnubrögðum og nútíma tækni. Starfið heyrir undir Skrifstofu forstjóra og mun viðkomandi sitja í framkvæmdaráði stofnunarinnar.

 Meginhlutverk

 • Ábyrgð á verkefnum og verkferlum tengdum samskiptum við ytri og innri aðila þar með talið verkferlum og leiðbeiningum er tengjast samskiptum í atburðum
 • Ábyrgð á upplýsingamiðlun stofnunarinnar þ.m.t. hvaða miðlar eru notaðir, samnýting þeirra, hagnýting nýrrar tækni og hvernig best er að ná til einstakra markhópa
 • Heldur utan um formleg innlend og alþjóðleg tengslanet stofununarinnar auk þess að halda utan um samskipti við innlenda og erlenda samstarfs- og hagsmunaaðila
 • Heldur utan um samskipti við fjölmiðla og skipulagningu viðburða á vegum stofnunarinnar
 • Fylgist með þróun á sviði samskiptastjórnunar og sinnir faglegri ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi: s.s. fjölmiðla-, samskipta-, markaðs- og eða upplýsingafræði Framhaldsmenntun æskileg
 • Haldgóð reynsla af fjölmiðlun, samskiptastjórnun, upplýsinga- og eða markaðs- og kynningarmálum
 • Afburða hæfni til að miðla upplýsingum í gegnum mismunandi samskiptamiðla
 • Afburða hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og metnaður og hæfni til að leiða verkefni og hópa
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Skipulög vinnubrögð

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, samvinna og framsækni. Ráðningar hjá stofnuninni taka mið af þessum gildum. Veðurstofan nýtur mikils traust í samfélaginu. Mikilvægt er að viðhalda því,  sem verður m.a. gert með því að vinna eftir framsækinni samskiptastefnu.

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is, hjá Hagvangi.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags og er umsóknarfrestur til og með 27. nóvember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is

auglýsing

Aðrir tengdir vefirÞetta vefsvæði byggir á Eplica