Laus störf
auglýsing

Laus störf

Veðurstofa Íslands

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda- ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 140 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræða- svið. Auk þess starfa um 120 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegarum landið.

Veðurstofan er samþætt vöktunar- og rannsóknastofnun og eru helstu hlutverk hennar gagnaöflunog -úrvinnsla á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi, rannsóknir og þróun afurða, og miðlun upplýsinga og viðvarana vegna náttúrúvár.

Starfsemin fer fram á eftirtöldum sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, Fjármála- og rekstrarsviði og Skrifstofu forstjóra. Veðurstofan fer með aðild Íslands að þremur alþjóðlegum stofnunum og er þátttakandi í sterku tengslaneti erlenda og innlenda samstarfs- og hagsmunaaðila.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu Veðurstofunnar.

Sérfræðingur í veðurlíkönum

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi á Úrvinnslu- og rannsóknarsvið til að taka þátt í þróun, uppbyggingu og rekstri veðurlíkans til að gera veðurspár fyrir Ísland og nágrenni. Veðurstofan er í nánu samstarfi við alþjóðlegar og innlendar stofnanir á þessu sviði og hefur stofnunin aðgang að reikniafli til að keyra viðamikil tölvulíkön sem aðili að Reiknimiðstöð evrópskra veðurstöðva og í gegnum náið samstarf við dönsku veðurstofuna DMI. Starfsmaðurinn mun vinna í hópi sérfræðinga á Veðurstofunni og í nánum tengslum við starfsmenn á DMI.

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði starfa yfir 40 manns við ýmis spennandi þróunar- og rannsóknarverkefni er tengjast m.a. veður- og loftslagsrannsóknum, jökla-,vatna- og haffræði, jarðskorpuhreyfingum og eldgosum og hættumati ofanflóða og annarrar náttúruvár. Þróun, innleiðing, rekstur og samþætting veður- og vatna- fræðilíkana, auk haf- og hafíslíkana, er stór hluti verkefna sviðsins.

Helstu verkefni:

 • Þátttaka í þróun og rekstri veðurlíkana, sérstaklega Harmonie spálíkansins 
 • Þátttaka í erlendu samstarfi um veðurlíkön og þróun þeirra
 • Þátttaka í stefnumörkun, skilgreiningu verkþátta og samþættingu verkefna á sviði veðurlíkana
 • Sérfræðivinna í meðhöndlun og úrvinnslu veðurlíkangagna
 • Umsjón með spágögnum og þróun afurða sem byggja á þeim
 • Verkefnisstjórn tilgreindra verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Meistarapróf eða doktorspróf í veðurfræði, eðlisfræði, stærðfræði eða skyldum greinum sem nýtist í starfi 
 • Góður bakgrunnur í eðlisfræði og stærðfræðigreiningu og þekking á tölulegum aðferðum við að leysa hlutafleiðujöfnur
 • Reynsla af tölvulíkönum og rekstri þeirra, reynsla af veðurlíkönum æskileg, en ekki skilyrði
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
 • Greiningarhæfni og færni og geta til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
 • Farsæl reynsla í ritun vísindagreina, góð ritfærni á ensku
 • Frumkvæði og faglegur metnaður 
 • Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
 • Góð tölvu- og forritunarkunnátta, t.d. Linux/Unix, python, ENVI/IDL, MatLab, C/C++, og Fortran
 • Góð færni í íslensku og/eða ensku nauðsynleg
 • Kunnátta í norðurlandamálum er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslags (halldor@vedur.is), Jórunn Harðardóttir, framkvæmdastjóri Úrvinnslu- og rannsóknasviðs (jorunn@ vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma 522 6000

Sérfræðingur í fjarkönnun eldfjalla

Veðurstofan auglýsir sérfræðings stöðu til þriggja ára í fjarkönnun með gervihnöttum á eldfjallaösku og losun gastegunda frá eldfjöllum.

Hlutverk Veðurstofunnar í eftirliti og vöktun, miðlun upplýsinga og rann- sóknum á eldgosum hefur aukist verulega á síðustu árum. Sömuleiðis hefur mikil uppbygging orðið á innviðum tengdum eftirliti eldfjalla og áhrifum gosmakkarog gasstreymis á lofthjúpinn. Samhentur hópur sérfræðinga frá flestum sviðum Veðurstofunar vinnur sameiginlega að slíku eftirliti í nánu samstarfi við inn- lendar og erlendar stofnanir, jafnt innan rannsóknaverkefna, hættumats og raun- tímaeftirlits.

Helstu verkefni

 • Þróa aðferðir til að meta gas- og ösku- losun frá eldfjöllum sem hægt er að nota í rauntíma, og meðan á umbrotum stendur.
 • Þróa afurðir byggðar á fjarkönnun með gervihnöttum sem samþætta má afurðum annarra mælitækja (t.d. eldgosaradar, lídar, innhljóðamælum og myndavélum) til að tryggja öruggt mat á stærð eldgosa í upphafi umbrota.

Menntun og hæfniskröfur

 • Doktorsgráða á sviði jarðvísinda, eðlisfræði eða sambærileg menntun
 • Farsæl reynsla í úrvinnslu fjarkönnunar- gagna, rannsóknum og/eða þróun afurða tengd gervitunglagögnum.
 • Reynsla af rauntímavinnslu gagna er kosturHæfni í mannlegum samskiptum 
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
 • Greiningarhæfni og færni og geta til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
 • Frumkvæði og faglegur metnaður
 • Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
 • Góð tölvu- og forritunarkunnátta, t.d. Linux/Unix, python, ENVI/IDL, MatLab, C/C++, Fortran og Java
 • Góð færni í íslensku og/eða ensku nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starfið veita Sara Barsotti, fagstjóri eldfjallavár (sara@vedur.is), Jórunn Harðardóttir, framkvæmdastjóri Úrvinnslu- og rannsóknasviðs (jorunn@vedur.is), og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma 522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018

auglýsing

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á Starfatorgi

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Smellið til þess að fá stærri mynd.
Aðrir tengdir vefirÞetta vefsvæði byggir á Eplica